ΠΡΟΦΙΛ

Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Φοιτητών με στόχο την πλήρη υποστήριξη και ενίσχυση καθ΄ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Προσφέρεται υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, δίνοντας έμφαση στις εξατομικευμένες ανάγκες των φοιτητών. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο εγγυάται και παρέχοντας Αξιοπιστία και Υψηλή Ποιότητα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένη υποστήριξη για την εκπόμιση εργασιών και υποστηρικτικά μαθήματα. Παρέχονται υψηλή αξιοπιστία και ποιότητα και απόλυτος επαγγελματισμός.

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Παρέχεται βοήθεια σε πτυχιακές, μεταπτυχιακές και διπλωματικές εργασίες.
 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Παροχή βοήθειας μέσω Online μαθημάτων με στόχευση την επιτυχία στις εξετάσεις.
 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η πολυετής εμπειρία μας εγγυάται την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Προσφέρεται αξιόπιστη και εξατομικευμένη βοήθεια και υποστήριξη στις φοιτητικές εργασίες.
 

ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ

Προσφορά των υπηρεσιών στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.

ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Αναλαμβάνουμε ιδιαίτερα εξ αποστάσεως μαθήματα πληροφορικής για απόκτηση ECDL, εκμάθηση κάποιας γλώσσας προγραμματισμού καθώς μαθήματα κατασκευής ιστοσελίδων & Eshop.