Υποστηρίζονται μαθήματα από διάφορες σχολές Α.Ε.Ι. Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές πιο κάτω:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
 • Τμήμα Γεωλογίας
 • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 • Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
 • Τμήμα Μαθηματικών
 • Τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων
 • Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικών Επιστημών
 • Τμήμα Πληροφορικής
 • Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
 • Τμήμα Φιλολογίας
 • Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής
 • Τμήμα Φυσικών
 • Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 • Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας
 • Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
 • Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 • Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών
 • Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικών Επιστημών
 • Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 • Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
 • Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
 • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 • Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
 • Τμήμα Μαθηματικών
 • Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικών Επιστημών
 • Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 • Τμήμα Φιλολογίας
 • Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας – Πρόγραμμα Ψυχολογίας
 • Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
 • Τμήμα Φυσικών
 • Τμήμα Χημικών
Εθνικό Μετσόβιο Πoλυτεχνείο
 • Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
 • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 • Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
 • Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Τμήμα Ιστορίας
 • Τμήμα Πληροφορικής

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
 • Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
 • Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ
 • Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 • Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
 • Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικών Επιστημών
 • Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Τμήμα Πληροφορικής
 • Τμήμα Στατιστική
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Τμήμα Επιστημών της Προσχολ. Αγωγής και Του Εκπαιδ. Σχεδ.
 • Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
 • Τμήμα Κοινωνιολογίας
 • Τμήμα Μαθηματικών
 • Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης
 • Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
 • Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Τμήμα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
 • Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

 • Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 • Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
 • Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
 • Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
 • Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικών Επιστημών
 • Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
 • Τμήμα Μαθηματικών
 • Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικών Επιστημών
 • Τμήμα Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης
 • Τμήμα Πληροφορικής
 • Τμήμα Φιλολογίας
 • Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
 • Τμήμα Φυσικών
 • Τμήμα Χημικών
Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών
 • Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
 • Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
 • Τμήμα Κοινωνιολογίας
 • Τμήμα Μαθηματικών
 • Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικών Επιστημών
 • Τμήμα Φιλολογίας
 • Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
 • Τμήμα Γεωλογίας
 • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
 • Τμήμα Μαθηματικών
 • Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
 • Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικών Επιστημών
 • Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Τμήμα Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης
 • Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
 • Τμήμα Φιλολογίας
 • Τμήμα Φιλοσοφίας
 • Τμήμα Φυσικών
 • Τμήμα Χημικών Μηχανικών
 • Τμήμα Χημικών
Πανεπιστήμιο Πειραιά
 • Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικών Επιστημών
 • Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Τμήμα Πληροφορικής
 • Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
 • Τμήμα Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής
 • Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
 • Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών
 • Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών
 • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
 • Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
 • Τμήμα Φιλολογίας
Πολυτεχνείο Κρήτης
 • Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
 • Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών