Υποστηρίζονται μαθήματα από διάφορες σχολές Α.Ε.Ι. Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές πιο κάτω: 
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης
 • Τμήμα Αυτοματισμού
 • Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφορικής
 • Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης
 • Τμήμα Ηλεκτρονικής
 • Τμήμα Λογιστικής
 • Τμήμα Πληροφορικής
 • Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων

Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων

 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία
 • Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Τ.Ε.Ι. Καβάλας

 • Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών
 • Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου
 • Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής
 • Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών
 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Τμήμα Λογιστικής

Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας

 • Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 • Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής

Τ.Ε.Ι. Κρήτης

 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης
 • Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων
 • Τμήμα Λογιστικής
 • Τμήμα Μηχανολογίας

Τ.Ε.Ι. Λαμίας

 • Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης
 • Τμήμα Ηλεκτρονικής
 • Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Τ.Ε.Ι. Λάρισας

 • Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών
 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων
 • Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία
 • Τμήμα Λογιστικής
 • Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Τ.Ε.Ι. Μεσσολογγίου

 • Τμήμα Αυτοματισμού
 • Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία
 • Τμήμα Λογιστικής
 • Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων

Τ.Ε.Ι. Πάτρας

 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης
 • Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία
 • Τμήμα Λογιστικής
 • Τμήμα Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
 • Τμήμα Πληροφορικής στην Διοίκηση και Οικονομία

Τ.Ε.Ι. Πειραιά

 • Γενικό Τμήμα Μαθηματικών
 • Γενικό Τμήμα Φυσικής – Χημείας & Τεχνολογίας Υλικών
 • Τμήμα Αυτοματισμού
 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
 • Τμήμα Ηλεκτρονικής
 • Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
 • Τμήμα Λογιστικής

Τ.Ε.Ι. Σερρών

 • Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας
 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Τμήμα Λογιστικής
 • Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας
 • Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστήμων
 • Τμήμα Αυτοματισμού
 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Τμήμα Λογιστικής