Παρέχεται υποστήριξη για σπουδές σε διάφορα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια και Κολλέγια, όπως: