ΠΛΗ10 - Εισαγωγή στην Πληροφορική

Υποενότητες:

 • Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών
 • Τεχνικές Προγραμματισμού
 • Δομές Δεδομένων
 • Γλώσσες Προγραμματισμού
Προαπαιτούμενα: Η ενότητα δεν απαιτεί ιδιαίτερες μαθηματικές γνώσεις ούτε προϋπάρχουσες γνώσεις προγραμματισμού, αφού όλα διδάσκονται από την αρχή.

Εργασίες: Οι φοιτητές θα πρέπει να εκπονήσουν 4 συνολικά εργασίες
 • 1η εργασία: Μετατροπές ανάμεσα σε αριθμητικά συστήματα. Ψηφιακή σχεδίαση και λογικές πύλες. Λογικά διαγράμματα. Κάποια στοιχεία γλώσσας Assembly.
 • 2η εργασία: Προγραμματισμός σε Ψευδοκώδικα.
 • 3η εργασία: Προγραμματισμός σε C.
 • 4η εργασία: Προγραμματισμός σε C. Δυαδικά δέντρα αναζήτησης και δέντρα-σωροί.
Ύλη: Στα πιο σημαντικά τμήματα της ύλης περιλαμβάνονται
 • Αριθμητικά συστήματα
  • Δεκαδικό, δυαδικό, οκταδικό και δεκαεξαδικό σύστημα.
  • Μετατροπές από ένα σύστημα σε ένα άλλο.
  • Πρόσθεση και αφαίρεση αριθμών σε κάποιο αριθμητικό σύστημα.
  • Συμπλήρωμα ως προς 2.
 • Λογικές Πύλες
  • Πύλες OR, AND, NOT, NOR, NAND, XOR, XNOR. Πώς λειτουργούν και πίνακας αληθείας τους.
  • Για δεδομένο κύκλωμα να αναπαραχθεί η αντίστοιχη λογική παράσταση.
  • Για δεδομένη λογική παράσταση να αναπαραχθεί το αντίστοιχο κύκλωμα.
  • Για δεδομένο λογικό κύκλωμα να γραφτεί το αντίστοιχο πρόγραμμα σε C.
 • Δυαδικά δέντρα
  • Δυαδικά δέντρα αναζήτησης. Εισαγωγή και διαγραφή κόμβων.
  • Δέντρα-σωροί. Εισαγωγή και διαγραφή κόμβων.
  • Προδιατεταγμένη, ενδοδιατεταγμένη και μεταδιατεταγμένη διαπέραση των κόμβων ενός δυαδικού δέντρου.
  • Αποθήκευση ενός δυαδικού δέντρου με τη βοήθεια μονοδιάστατου πίνακα (συνεχόμενη αναπαράσταση).
 • Προγραμματισμός με γλώσσα C
  • Για δεδομένο πρόγραμμα σε C να μπορεί να ερμηνευτεί η λειτουργία του.
  • Να γραφτεί πρόγραμμα ή συνάρτηση που να εκτελεί κάποια συγκεκριμένη λειτουργία.
 • Λογικά Διαγράμματα
  • Για δοθέν λογικό διάγραμμα να μπορεί να περιγραφεί η λειτουργία του.
  • Να δημιουργηθεί λογικό διάγραμμα που να περιγράφει κάποια συγκεκριμένη λειτουργία.
 • Ψευδοκώδικας
  • Να επιλυθεί κάποιο πρόβλημα χρησιμοποιώντας ψευδοκώδικα (αντί για C).
 • Αλγόριθμοι Ταξινόμησης και Αναζήτησης
  • Ταξινόμηση φυσσαλίδας (bubble sort).
  • Δυαδική αναζήτηση (binary search).
Εξετάσεις:
 • Χωρίς σημειώσεις ή βιβλία.
 • Πέντε θέματα στα οποία οι περισσότερες μονάδες αφορούν τον προγραμματισμό σε C.
 • Υπάρχουν επίσης ερωτήσεις που αφορούν αριθμητικά συστήματα, ψηφιακή σχεδίαση και δέντρα (συνολικά 3-3,5 μονάδες)
Μπορείτε να προβάλετε και να κατεβάσετε τις εργασίες και θέματα εξετάσεων παρελθόντων ετών, ακολουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο:

Βιβλίο C

Σημειώσεις C

Μπορείτε να προβάλετε και να κατεβάσετε σημειώσεις που αφορούν την γλώσσα προγραμματισμού C, ακολουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο:
Προβολή

Σημειώσεις Αριθμητικά Συστήματα και Λογικές Πύλες

Μπορείτε να προβάλετε και να κατεβάσετε σημειώσεις που αφορούν αριθμητικά συστήματα, ακολουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο:
 

Προγράμματα C

 • CodeBlocks: Περιβάλλον ανάπτυξης προγραμμάτων C και C++. Λήψη
 • DevC++: Περιβάλλον ανάπτυξης προγραμμάτων C και C++. Λήψη

Ψευδοκώδικας

Το ΕΑΠ προσφέρει ένα πρόγραμμα για την μεταγλώττιση προγραμμάτων που έχουν φραφτεί σε ψευδοκώδικα. Χρειάζεται η εγκατάσταση του DevC++. Λήψη

Προγράμματα Σχεδίασης

 • Η σχεδίαση των λογικών πυλών και των διαγραμμάτων ροής μπορεί να γίνει με το Microsoft Visio ή το DIA. Λήψη Dia
 • Η σχεδίαση διαγραμμάτων μπορεί να γίνει και OnLine στο draw.io.