ΠΛΗ12 - Μαθηματικά για Πληροφορική Ι

Υποενότητες:

 • Γραμμική Άλγεβρα
 • Λογισμός μίας μεταβλητής
 • Στοιχεία Πιθανοτήτων και Στατιστικής
Προαπαιτούμενα: Η ενότητα έχει αρκετές απαιτήσεις και προϋποθέτει κάποιες βασικές γνώσεις Μαθηματικών, επιπέδου Λυκείου.

Εργασίες: Οι φοιτητές θα πρέπει να εκπονήσουν 6 συνολικά εργασίες:
 • 1η εργασία: Πράξεις πινάκων, κλιμακωτή μορφή πίνακα, ορίζουσες και αντιστρεψιμότητα πίνακα. Επίλυση γραμμικών συστημάτων και διανυσματικοί χώροι.
 • 2η εργασία: Διανυσματικοί χώροι, Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα, διαγωνοποίηση και τετραγωνικές μορφές.
 • 3η εργασία: Πραγματικές συναρτήσεις πραγματικής μεταβλητής. Όριο και συνέχεια. Παράγωγος και βασικά Θεωρήματα του Διαφορικού Λογισμού. Εύρεση ακροτάτων.
 • 4η εργασία: Ακουλοθίες, όρια και σειρές.
 • 5η εργασία: Ολοκληρώματα και σειρές Fourier.
 • 6η εργασία: Πιθανότητες. Τυχαίες μεταβλητές και κατανομές.
Ύλη: Στα πιο σημαντικά τμήματα της ύλης περιλαμβάνονται
 • Γραμμική Άλγεβρα
  • Πίνακες
  • Ορίζουσες
  • Γραμμικά συστήματα
  • Διανυσματικοί χώροι
  • Χώροι εσωτερικού γινομένου
  • Γραμμικές απεικονίσεις
  • Ιδιοτιμές - ιδιοδιανύσματα - διαγωνοποίηση
 • Λογισμός μίας μεταβλητής
  • Ακολουθίες - Σειρές
  • Συναρτήσεις - Όρια
  • Όριο και συνέχεια συνάρτησης
  • Παράγωγος
  • Ολοκλήρωμα
  • Σειρές Taylor - Fourier
 • Στοιχεία Πιθανοτήτων και Στατιστικής
  • Βασική πιθανοθεωρία
  • Διακριτές κατανομές
  • Συνεχείς κατανομές
Μπορείτε να προβάλετε και να κατεβάσετε τις εργασίες και θέματα εξετάσεων παρελθόντων ετών, ακολουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο: