ΠΛΗ20 - Διακριτά Μαθηματικά και Μαθηματική Λογική

Υποενότητες:

 • Διακριτά Μαθηματικά
 • Μαθηματική Λογική
 • Θεωρία Γράφων
Προαπαιτούμενα: Η ενότητα έχει ως προαπαιτούμενο καλές μαθηματικές γνώσεις, όπως αυτές διδάσκονται στην ΠΛΗ12.

Εργασίες: Οι φοιτητές θα πρέπει να εκπονήσουν 4 συνολικά εργασίες, καθώς και 3 εργασίες OnLine που είναι πολλαπλής επιλογής.
 • 1η εργασία: Συνδυαστική και γεννήτριες συναρτήσεις. Μαθηματική επαγωγή.
 • 2η εργασία: Προτασιακή λογική.
 • 3η εργασία: Κατηγορηματική λογική.
 • 4η εργασία: Αλγόριθμοι και θεωρία γράφων.
 • 5η εργασία: Θεωρία γράφων.
 • 6η εργασία: Δέντρα - βασικές έννοιες και αλγόριθμοι.
Ύλη: Στα πιο σημαντικά τμήματα της ύλης περιλαμβάνονται
 • Συνδυαστική
  • Βασικές αρχές απαρίθμησης
  • Συνδυασμοί
  • Διατάξεις
  • Διανομές σε υποδοχές
  • Απλές γεννήτριες συναρτήσεις
  • Εκθετικές γεννήτριες συναρτήσεις
 • Προτασιακή λογική
  • Προτασιακή τύποι
  • Ταυτολογική συνεπαγωγή
  • Νόμοι προτασιακής λογικής
  • Το αξιωματικό σύστημα Προτασιακής Λογικής
  • Θεωρήματα Προτασιακού Λογισμού
 • Κατηγορηματική Λογική
  • Η γλώσσα της Θεωρίας Αριθμών
  • Η γλώσσα της Θεωρίας Συνόλων
  • Άλλες ερμηνείες Κατηγορηματικής Λογικής
  • Νόμοι Κατηγορηματικής Λογικής
  • Θεωρία Κατηγορηματικής Λογικής
  • Η γλώσσα των κατευθυνόμενων γραφημάτων
  • Η γλώσσα των μη κατευθυνόμενων γραφημάτων
 • Θεωρία γράφων
  • Διαμερίσεις και χρωματισμοί
  • Κύκλος Euler
  • Κύκλος Hamilton
  • Παραστάσεις γραφημάτων
  • Ισομορφισμοί γραφημάτων
  • Επίπεδα γραφήματα
  • Ο αλγόριθμος του Dijkstra
 • Θεωρία δέντρων
  • Συνδετικά δέντρα
  • Δυαδικά δέντρα
Μπορείτε να προβάλετε και να κατεβάσετε τις εργασίες και θέματα εξετάσεων παρελθόντων ετών, ακολουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο: