ΠΛΗ23 - Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία

Είδος μαθήματος: Επιλογής

Υποενότητες
:
 • Τηλεματική
 • Διαδίκτυα - Ιστός (Web)
 • Υπολογιστές και Κοινωνία, Information society
Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν.

Εργασίες: Οι φοιτητές θα πρέπει να εκπονήσουν 4 συνολικά εργασίες.

Ύλη: Στα πιο σημαντικά τμήματα της ύλης περιλαμβάνονται   
 • Δίκτυα
  • Μετάδοση πακέτων σε ένα δίκτυο
  • Διευθυνσιοδότηση ΙΡ
 • Κυψελοειδή δίκτυα
  • Δίκτυα GSM
  • Εξασθένηση και ενίσχυση σήματος
 • Προγραμματισμός Ιστού
  • HTML και CSS
  • Javascript
  • PHP
  • XML και DTD
  • XSLT
 • Πρωτόκολλο HTTP
  • Χρήση μνήμης cache για την φόρτωση ιστοσελίδων
Εξετάσεις:
 •     Με ανοικτές σημειώσεις και βιβλία.
Μπορείτε να προβάλετε και να κατεβάσετε τις εργασίες και θέματα εξετάσεων παρελθόντων ετών, ακολουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο: