ΠΛΗ31 - Τεχνητή Νοημοσύνη & Εφαρμογές

Υποενότητες:

 • Τεχνητή Νοημοσύνη και Έμπειρα Συστήματα
 • Νευρωνικά Δίκτυα και Εφαρμογές
 • Γενετικοί Αλγόριθμοι και Εφαρμογές
Προαπαιτούμενα: Κανένα.

Εργασίες: Οι φοιτητές θα πρέπει να εκπονήσουν 4 συνολικά εργασίες, καθώς και 7 εργασίες OnLine που είναι πολλαπλής επιλογής.
 • 1η εργασία: Αλγόριθμοι αναζήτησης. Κατηγορηματική λογική. Prolog.
 • 2η εργασία: Νευρωνικά δίκτυα. Αλγόριθμος εκπαίδευσης ΝΔ με οπισθοδιάδοση σφάλματος (Back Propagation)
 • 3η εργασία: Γενετικοί αλγόριθμοι.
 • 4η εργασία: Επαναληπτική. Εφαρμογές επίλυσης προβλημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης.
Ύλη: Στα πιο σημαντικά τμήματα της ύλης περιλαμβάνονται
 • Αλγόριθμοι αναζήτησης
  • Αναζήτηση κατά βάθος
  • Αναζήτηση κατά πλάτος
  • Αλγόρθμος Α*
  • Άπληστη αναζήτηση
 • Κατηγορηματική Λογική
  • Σύνταξη προτάσεων Κατηγορηματικής Λογικής
  • Μετατροπή σε Συζευκτική Κανονική Μορφή
  • Αναγωγή μέσω αντίκρουσης της αντίφασης
 • Προγραμματισμός Prolog
 • Νευρωνικά δίκτυα
  • Εκπαίδευση ΝΔ με τον αλγόριθμο Back Proagation
  • Εκπαίδευση αισθητήρα
  • Δίκτυα Hopfield
  • Δίκτυα Kohonen
 • Γενετικοί αλγόριθμοι
  • Επίλυση προβλήματων με χρήση των τελεστών των γενετικών αλγορίθμων
  • Σχήματα. Πιθανότητα επιβίωσης και καταστροφής σχήματος.
Εξετάσεις:
 • Οι φοιτητές μπορούν να έχουν μαζί τους δικό τους 6σέλιδο τυπολόγιο συγκεκριμένου πλήθους σελίδων και γραμματοσειράς.
 • Στο μέρος Α' δίνονται 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που πρέπει να απαντηθούν σε 60 λεπτά και αντιστοιχούν στο 40% των μονάδων της εξέτασης. (Μέχρι το 2015-16 ήταν 10 ερωτήσεις και 20% των μονάδων)
 • Στο μέρος Β' πρέπει να απαντηθούν 4 θέματα σε 2 ώρες, τα οποία καλύπτουν όλη την ύλη που διδάχτηκε και αντιστοιχούν στο 60% των μονάδων.
Μπορείτε να προβάλετε και να κατεβάσετε τις εργασίες και θέματα εξετάσεων παρελθόντων ετών, ακολουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο: