ΠΛΗ37 - Πληροφορική και Εκπαίδευση

Είδος μαθήματος: Επιλογής

Υποενότητες:

 • Διδακτική της Πληροφορικής
 • Πληροφορική στην Εκπαίδευση
 • Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού
Προαπαιτούμενα: Κανένα.

Εργασίες: Οι φοιτητές θα πρέπει να εκπονήσουν 4 συνολικά εργασίες.
 • 1η εργασία: Σχεδίαση εκπαιδευτικού σεναρίου με χρήση του Scratch.
 • 2η εργασία: Σχεδίαση φύλλου εργασίας μαθητή όπου θα γίνεται χρήση εννοιολογικών χαρτών με το CMap Tools.
 • 3η εργασία:Σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού σεναρίου με την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Moodle.
 • 4η εργασία: Αξιολόγηση εκπαιδευτικού δικτυακού ιστότοπου με χρήση ευρετικής αξιολόγησης.
Ύλη: Στα πιο σημαντικά τμήματα της ύλης περιλαμβάνονται
 • Διδακτική της Πληροφορικής
  • η θέση της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση ως γνωστικό αντικείμενο και ως εργαλείο διδασκαλίας και μάθησης
  • Εκπαιδευτικά μοντέλα και θεωρητικές προσεγγίσεις
  • η θέση της Πληροφορικής στην ελληνική Εκπαίδευση
  • βασικές έννοιες που συγκροτούν το γνωστικό πεδίο της Διδακτικής της Πληροφορικής
  • ο ρόλος της προγραμματιστικής δραστηριότητας ως αντικείμενο εκπαίδευσης
 • Πληροφορική στην Εκπαίδευση
  • προσεγγίσεις και τα θεωρητικά μοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαίδευση
  • η εξέλιξη της θέσης της Πληροφορικής και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαίδευση
  • είδη και κατηγορίες των εκπαιδευτικών λογισμικών και των υπολογιστικών περιβαλλόντων υποστήριξης διδασκαλίας και μάθησης
  • θεωρίες μάθησης και διδακτικές στρατηγικές με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαίδευση (συμπεριφορισμός, εποικοδομισμός, κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση)
  • βασικές αρχές επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης χρήστη – υπολογιστή
  • βασικές αρχές σχεδίασης και αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού
 • Σχεδίαση εκπαιδευτικού λογισμικού
  • αρχές διδακτικής σχεδίασης εκπαιδευτικού λογισμικού
  • αρχές σχεδίασης οθόνης, διεπαφής, πλοήγησης, περιεχομένου και αλληλεπίδρασης
  • μοντέλα ανάπτυξης εκπαιδευτικών λογισμικών
  • εργαλεία ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού
  • θέματα ψηφιοποίησης ήχου, εικόνας και βίντεο
  • θέματα τεκμηρίωσης εκπαιδευτικού λογισμικού
  • αρχές αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού
  • αρχές της διδακτικής αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού
  • αρχές της τεχνολογικής αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού
  • αρχές ποιοτικού ελέγχου και εξασφάλισης ποιότητας εκπαιδευτικού λογισμικού 
Εξετάσεις:
 • Με ανοικτές σημειώσεις και βιβλία.
 • Στο μέρος Α' δίνονται 13 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που πρέπει να απαντηθούν σε 90 λεπτά και αντιστοιχούν στο 40% των μονάδων της εξέτασης.
 • Στο μέρος Β' πρέπει να απαντηθούν 3 θέματα σε 2 ώρες, όπου πρέπει να αναπτυχθεί δραστηριότητα ψυχολογικής/γνωστικής προετοιμασίας, δραστηρίοτητα διδασκαλίας και δραστηριότητα αξιολόγησης. Το Β´ μέρος αντιστοιχεί στο 60% των μονάδων.
Μπορείτε να προβάλετε και να κατεβάσετε τις εργασίες και θέματα εξετάσεων παρελθόντων ετών, ακολουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο: