ΠΛΣ50 - Βασικές εξειδικεύσεις σε θεωρία και λογισμικό

Υποενότητες:

 • Γλώσσες προγραμματισμού
 • Δομές δεδομένων και Αλγόριθμοι
 • Τεχνολογία Λογισμικού

Εργασίες: Οι φοιτητές θα πρέπει να εκπονήσουν 6 συνολικά εργασίες.
 • 1η εργασία: Προγραμματισμός C.
 • 2η εργασία: Προγραμματισμός C.
 • 3η εργασία: Δυαδικά Δέντρα Αναζήτησης. Κατακερματισμός. Αλγόριθμοι ταξινόμησης και αναζήτησης. Πολυπλοκότητα αλγορίθμων.
 • 4η εργασία: Σωροί και ταξινόμηση σωρού. Αλγόριθμοι γραφημάτων.
 • 5η εργασία: Ανάλυση και σχεδίαση συστήματος. Διαγράμματα Ροής Δεδομένων και Διαγράμματα Δομής Προγράμματος. Διαγράμματα Μετάβασης Καταστάσεων. Διαγράμματα Οντοτήτων Συσχετίσεων.
 • 6η εργασία: Έλεγχος και Διόρθωση Σφαλμάτων Λογισμικού. Αντικειμενοστρεφής Ανάλυση και Σχεδίαση. UML. Περιπτώσεις Χρήσης. Διάγραμμα Δραστηριότητας. Διάγραμμα Κλάσεων.
Ύλη: Στα πιο σημαντικά τμήματα της ύλης περιλαμβάνονται
 • Προγραμματισμός C
  • Είσοδος και έξοδος δεδομένων.
  • Πίνακες
  • Συναρτήσεις
  • Δείκτες
  • Ανάγνωση και εγγραφή αρχείου
 • Δομές δεδομένων
  • Δέντρα
  • Διάσχιση δέντρου
  • Δυαδικά Δέντρα Αναζήτησης
  • Δέντρα-σωροί
  • Γραφήματα
 • Αλγόριθμοι
  • Δυαδική αναζήτηση
  • Αλγόριθμοι ταξινόμησης
  • Αλγόριθμοι γραφημάτων
  • Πολυπλοκότητα αλγορίθμων
 • Τεχνολογία λογισμικού
  • Ανάλυση και σχεδίαση συστήματος.
  • Διαγράμματα Ροής Δεδομένων και Διαγράμματα Δομής Προγράμματος.
  • Διαγράμματα Μετάβασης Καταστάσεων.
  • Διαγράμματα Οντοτήτων Συσχετίσεων.
  • Έλεγχος και Διόρθωση Σφαλμάτων Λογισμικού.
  • Αντικειμενοστρεφής Ανάλυση και Σχεδίαση.
  • Διαγράμματα UML
Εξετάσεις:
 • Με ανοικτές σημειώσεις και βιβλία.
Μπορείτε να προβάλετε και να κατεβάσετε τις εργασίες και θέματα εξετάσεων παρελθόντων ετών, ακολουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο: