ΠΛΣ61 - Σχεδιασμός και Διαχείριση Λογισμικού

Είδος μαθήματος: Επιλογής

Υποενότητες:

  • Σχεδιασμός Λογισμικού
  • Διαχείριση και Ποιότητα λογισμικού
  • Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή

Εργασίες: Οι φοιτητές θα πρέπει να εκπονήσουν 6 συνολικά εργασίες.
  • 1η εργασία: Σχεδίαση έργων ανάπτυξης λογισμικού. Διάγραμμα Gantt. Διάγραμμα Pert. CRM.
  • 2η εργασία: Τεχνολογία λογισμικού. Διαγράμματα UML.
  • 3η εργασία: Τεχνολογία λογισμικού. Διαγράμματα UML.
  • 4η εργασία: Προγραμματισμός Java.
  • 5η εργασία: Διαγράμματα Pert. Κρίσιμο μονοπάτι.
  • 6η εργασία: Αξιολόγηση ευχρηστίας λογισμικού.
Εξετάσεις:
  • Με ανοικτές σημειώσεις και βιβλία.
Μπορείτε να προβάλετε και να κατεβάσετε τις εργασίες και θέματα εξετάσεων παρελθόντων ετών, ακολουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο: