ΠΛΣ62 - Εξειδικεύσεις Δικτύων και Επικοινωνιών

Είδος μαθήματος: Επιλογής

Υποενότητες:

 • Προηγμένα Θέματα Δικτύων Υπολογιστών
 • Ψηφιακές Επικοινωνίες
 • Κρυπτογραφία και Ασφάλεια Δικτύων

Περιεχόμενο:

 • Δίκτυα Δεδομένων
 • Πρωτόκολλα Επαναμετάδοσης
 • Επίπεδο Δικτύου
 • Επίπεδο Μεταφοράς
 • Επίπεδο Εφαρμογής
 • Πολυμεσικές Υπηρεσίες
 • Δίκτυα κινητών και ασύρματων επικοινωνιών 
 • Δίκτυα Αισθητήρων
 • Κωδικοποίηση Ελέγχου Σφάλματος (γραμμικοί, κυκλικοί, συνελικτικοί κώδικες)
 • Εφαρμογές στις τηλεπικοινωνίες και στα συστήματα αποθήκευσης (storage) 
 • Ασφάλεια Δικτύων και Υπολογιστών
 • Κρυπτογραφικές Συναρτήσεις
 • Κρυπτογραφία Συμμετρική-Ασύμμετρη
 • Ψηφιακές Υπογραφές 
 • Συστήματα δικτυακής ασφάλειας – Τείχη Προστασίας
 • Ασφάλεια WWW, IP, e-mail
 • Κακόβουλο Λογισμικό
 • Ασφάλεια Συστημάτων
 • Συστήματα αυθεντικοποίησης και ελέγχου πρόσβασης

Εξετάσεις:
 • Με ανοικτές σημειώσεις και βιβλία.
Μπορείτε να προβάλετε και να κατεβάσετε τις εργασίες και θέματα εξετάσεων παρελθόντων ετών, ακολουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο: